معرفی استاد

حسن غلامرضاپور مبتکر و بنیان گذار شیوه نوین خوشنویسی با ابزار نوشتاری روز مره در خطوط فارسی ولایتین . ایشان در سال ۱۳۳۲ در شهر یزد بدنیا امد و پس از گذراندن تحصیلات تا مقطع دیپلم به تهران جهت تحصیل در هنر خوشنویسی با قلم در انجمن خوشنویسان ایران  عزیمت نمود.

ایشان پس از ۱۴ سال تحصیل در این زشته به نتایج بدیعی در خوشنویسی با ابزار نوشتاری روز مره دست یادفت که حاصل این زحمات چندیدن ساله ابتکار و نواوری در شیوه نوین با  خودکار گردید . که این خود پایه گذار مجمعه ای وزین به نام انجمن خوشنویسان نوین شده که در ان هزاران هزار هنرجو در این رشته مردمی به  اموزش میپردازند که بعضا اساتیدی در این حوزه تربیت و مشغول به کار گردیده اند.