اموزش انلاین

در این روش  که بسیار متفاوت از روشهای اموزشی که تا کنون دیده اید به صورت کاملا زنده  مستیقما از اساتید برجسته انجمن خوشنویسان نوین  اموزش میگیرید  . که صدای استاد ، تصویر استاد و تدریس او را میتوانید با کلاس حضوری مقایسه کرد

ویژگی های کلاس انلاین:

الف) استفاده از درس جلسه برگزار شده جهت مرور و تمرین.

ب) حذف هزینه امد ورفت وصرف وقت

ج) قیمت پایینتر نسبت به کلاس حضوری

د) امکان بیشتر برگزار شدن کلاسها در هفته