رمز خود را فراموش کرده اید ؟

انجمن خوش نويسان نوين

خدا زیبایی را آفرید باشیوه ای نوین زیبا بنویسیم افسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر انجمن خوشنویسان نوین در پی ابتکار و ابداع شیوه خوشنویسی با خودکارکه در نتیجه سالها تحقیق و بررسی که سر انجام در سال شصت و چهار توسط استاد حسن غلامرضا پور در عمل صورت پذیرفت . از سال شصت و نه با هماهنگی وزارتخانه های محترم کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت نام انجمن کتابت ایران در قالب کلاسهای آموزش خوشنویسی با کلیه ابزار نوشتاری روزمره آحاد مردم شروع به فعالیت نمود و در سال 1376 با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10احزاب وزارت کشور شماره 10669فعالیتهای انجمن به صورت گسترده در سطح کشور تعمیم یافت . همانطور که می دانیم هنر خوشنویسی و زیبا نویسی خط نستعلیق که میراث فرهنگی ما ایرانیان محسوب می شود . امروزه در شیوه نوشتاری رایج در بین مردم به واسطه اعمال سلیقه های مختلف و عدم تابعیت خط تحریری از ضوابط خاص مورد فراموشی و بی توجهی قرار گرفته و نقش کاربردی ان در نوشتجات روزانه بسیار کمرنگ شده و تقریبا در همه جا با معضل بد خطی مواجه هستیم پیامدهای نا خوش آیندی که این معضل بدنبال داشته کم یا بیش بر همگان آشکار است زیرا تاثیرات سوء آن بر اساس شواهد و مدارک موجود در امور تحصیلی ، طبابت ، قضاوت ، ثبت اسناد و مدارک ، قراردادهای تجاری ، داد و ستد و امور مالی و ... نتایج تلخ و حتی غیر قابل جبران به بار آورده است و البته این همه در زمانی به وقوع پیوسته که خوشنویسی همچنان توسط هنرمندانی مبرز و چیره دست ، حفاظت و مراقبت می شده اما متاسفانه در قالبی صرفا هنری و در چهارچوب نمایشگاهی و موزه ای این هنر عزیز و اصیل ، این هویت ملی و فرهنگی ، که تا زمانهایی نه چندان دور در گونه نوشتاری اکثر قریب باتفاق پدران ما جلوه گری می نمود و نماینده قابلی از غنای ادبی ما نیز به شمار می رفت ، با جایگزین شدن نوشت افزار جدید به جای نوع سنتی آن دستخوش تحولی معکوس گردید و رو به اضمحلال گذاشت . چرا که ما ابزار جدید را بدون توجه به چگونگی بکار بردن آن فقط به دست گرفته و شروع به نوشتن کردیم . حاصل این نوشتن در طول پنجاه سال گذشته، تنها و تنها کمرنگ شدن اصالتی ارزشمند در سطح جامعه و جدا شدن این روح از کالبد جریان تحصیل بوده است . که در هر مرتبه از ارتکاب به ان حاصل عمر و دسترنج بزرگان تاریخ خوشنویسی ایران همچون میرزا محمد رضا کلهر را ، در هر خراش قلم بر کاغذ یکسره بر باد رفته می بینیم . استادی که با توجه به برخورداری از درجه کمال در این هنر ، روح زیبا نویسی را در تمام نوشته های روزمره خود جاری می ساخت و هرگز حفظ ارزش و اهمیت آن را محدود به محضور کردن این هنردر نگارخانه ننمود براستی چگونه می توانیم خود را نگاهبان این میراث عظیم بدانیم در جایی که حتی به سختی نامی از قدمای خوشنویسی در گوش جان ما نقش بسته است و در جایی که با یک نگه اجمالی به آثاری روزمره از پنجاه سال گذشته تا امروز در می یابیم که متاسفانه هر روز بیشتر از دیروز دستمایه های به یادگار مانده از این عزیزان را پایمال تقصیرهای خودکرده ایم بارواج ذهنیتی نادرست وتاکیدبرآن مبنی براینکه فقط ابزارسنتی می تواند درزیبا نویسی خط روزمره مردم موثرباشد واستفاده ازنوشت افزار جدید یعنی خود کار سبب ازبین رفتن زیبائیهای خط شده است سعی کردیم تا بر تمامی کوتاهی های خود در زمینه شناختن توانائی این ابزار جدید صحه گذاریم وترویج همین ذهنیت باعث شدتا برای سالیان دراز قابلیت این قلم هرگز به بوته آزمایش گذاشته نشود حال انکه امروز با پدیده ای مواجه گشته ایم که همه ما را به شگفتی واداشته است استاد حسن غلامرضاپور هنرمندی که خودسالها درزمینه خوشنویسی باابزار سنتی فعالیت داشته بااندکی تامل پس ازمطالعات وتحقیقات مستندی که پیرامون امکان خوشنویسی باخودکار انجام داده است وقابلیت بالقوه دم کروی این ابزار رابرای اجرای نقطه گزاری و طراحی حروف وکلمات واصول دوازده گانه خوشنویسی خطوط نستعلیق شکسته نستعلیق وانواع دیگر خط از جمله لاتین به فعلیت درآورده برآن ذهنیت نادرست یکسره در ضخامت نوآوری نموده وامکان اجرای اصول وقواعد خط را متناسب باکروی بودن دم خودکارفراهم نموده همچنین درشیوه آموزشی خوشنویسی وزیبا نویسی باخودکار برای همگان ابداعاتی صورت گرفته ونیز تالیفات ورسم المشق های خاص این ابزار توسط ایشان تهیه وتدوین شده است با نگاهی به چگونگی سیر خط تحریری روزمره درپنجاه سال گذشته انگیزه بهسازی خط فارسی در ایشان زنده شد وبرای نجات این هنرارزشمند از دست اضمحلال و فراموشی بهترین چاره را دریافتن راهی برای بکارگیری صحیح نوشت افزار روزمره مردم یعنی خودکار دید استاد حین تکمیل مطالعات وتحقیقات خود به نتایج بدیع دیگری نیز دست یافت از آن جمله اینکه فراگیری هنر امری است اکتسابی برای هر انسانی با هرنوعی از استعداد ودر هرمقطعی اززمان ومکان دست یافتن به آن قطعیت دارد که البته ابراز علاقمندی تلمذ تمرین وممارست دائم ضامن حصول هرچه بهتر آن میباشد بنا بر نتایج حاصل ازبررسی های بعمل آمده ایشان عواملی نظیر وراثت ویا برخورداری از استعدادهای خاص رادر مسیر فراگیری هنر نه تنها دخیل نمیداند بلکه طرح چنین مسایلی را درروند فراگیری مانعی میداند که علائق را سرکوب نموده واز بین برده ویاس وناامیدی ببار می آورد ازنظر ایشان توانایی هنرمند شدن وفراگرفتن شاخه ای ازهنر نعمتی است که در ازل بر همگان عطا شده درحالی که با بیان مسایلی نظیر وراثت ولزوم داشتن استعدادخاص چه بسا ارزشهای نهان در وجود انسانها که به سادگی هرچه تمامتر نادیده گرفته شده وبه هدررفته است واین درصورتی است که تنها با فراهم نمودن زمینه های مساعد میتوان به این مهم دست یافت. استاد حسن غلامرضاپور سرانجام بررسیها وآزمایشهایی را برروی ساچمه خودکار جهت سنجش هرچه بیشتر قابلیت های آن جهت بکارگیری در زمینه های مختلف انجام داده است که نتیجه آن عدم ایجاد تغییر در دم کروی این قلم تحت شرایط گوناگون برایشان ثابت شده وجوهربرداری وجوهرگذاری توسط این ابزاررا برای ایجاد اندازه هایی از غبار در دانگهای مختلف خوشنویسی تا حدنهایی در اجرای هرچه صحیح تر ظرافت ها وضخامت ها راهی مطمئن و دقیق می داند.ایشان توانایی خودکار را درتذهیب تصویر مینیاتور وگرافیک با مدنظر قرار داد ن مجموعه اصول وضوابط آنها به بوته ی آزمایش گذاشته و به نتایج موفقیت آمیزی دست یافته است با استفاده ازنگارش خط در تذهیب ومینیاتور ونوآوریهایی توسط ایشان صورت گرفته که با تمام اصول وقواعد مطرح در خوشنویسی وهنرهای مذکور مطابقت دارد. استاد حسن غلامرضاپور سرانجام برای فعلیت بخشیدن به اهدافی بزرگتر وارزشمندتر به همراهی جمعی ازیاران خود اقدام به تاسیس انجمن خوشنویسان نوین نمود که اصلی ترین خط مشی آن بنیادین نمودن شیوه خوشنویسی با خودکار درنظام آموزشی کشور ازمدرسه تا دانشگاه به منظور ارتقا بخشیدن به سطح تحصیلات میباشد زیرا ما براین باور هستیم که خط از همان آغاز پیدایش همواره بعنوان وسیله ای درخدمت کسب سواد وتحصیل علوم وفنون مورداستفاده قرارگرفته است ورابطه ای مستقیم وتنگانگ باتحصیلات داشته حال آنکه متاسفانه درطول سالهای گذشته خوشنویسی تدریجا ازجریان تحصیل جدا شده ونقش کاربردی خود را از دست داده در نتیجه کسب دانش وسواد روند ناقصی راپیموده ومعضلات فراوانی ازاین ناحیه به بار آمده است چه بسا افرادی که در مقام معلم یا متعلم به واسطه برخوردارنبودن از خطی خوش وزیبا بالاجبار ازجایگاه مورد علاقه کنار گرفته پس چه زیباست تااز این پس خوب نوشتن خط را وسیله ای برانتقال هرچه صحیحتر سواددانسته وزیبانویسی وخوش نوشتن را در جریان تحصیلاتی افرادضرورتی اجتناب ناپذیروپرداختن به آن را امری لازم به حساب آوریم انجمن خوشنویسان نوین امروزمفتخر است تابه حول وقوه الهی درراستای اهداف ارزشمند این استاد بزرگوار برای پر کردن این شکاف ایجاد شده درروند تحصیل وهدایت آن به مسیر طبیعی درحفظ این میراث فرهنگی ایرانی اسلامی بااشاعه وترویج آن درسطح جامعه به گونه ای که حصول ودست یافتن به آن درکاملترین شکل وبه ساده ترین روش درکوتاه ترین زمان برای تمامی مردم میسر شود.کوشا باشد به همین جهت این انجمن مدتها پیش اقدام به آموزش روش درست نوشتن خطوط نستعلیق شکسته نستعلیق وخط لاتین وغیره باخودکار نموده وهرروز برگستره این فعالیت افزوده است تا معضل بدنویسی رااز بین برده وفرهنگ خوش خطی را به مردم امروز ونسلهای آینده انتقال دهد باشد تاسهمی کوچک از آن حق بزرگی راکه قدمای خوشنویسی برما دارند ادا کرده باشیم همگان بهره مند شوند وانشااله مرضی خداوند واقع شود انجمن خوشنویسان نوین فروردین یک هزاروسیصدوهفتادوهفت حسن غلامرضاپوررییس شورای عالی انجمن خوشنویسان نوین

بازگشت به بالا